Fotogram.org - Fotoğraf Adına Ne Varsa

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 

Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması

AddThis Social Bookmark Button

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması” düzenleniyor.


 

Amaç ve Konu:
Yarışma, Türkiye’nin yabanhayatı türlerinin doğal yaşama ortamlarında çekilmiş iyi kalitedeki fotoğrafları aracılığı ile topluma tanıtılması ve bu yolla, ülkemizde yaşayan yabanhayatı türleri konusunda başta ilgi gurupları olmak üzere, toplumun her kesiminde, bilgi, duyarlılık, sevgi ve farkındalığın artırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2010 Yılı için yarışma konusu memelililer ve kuşlardır.

Yarışma Sekreteryası:
Ahmet BOZKURT
abozkurt55@yahoo.com
Fotoğraf Sanatı Kurumu
Fevzi Çakmak 1 Sokak 22/2 Kızılay – ANKARA
Tel : 0312 230 46 16

Yarışma Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından desteklenmektedir. Değerlendirme sürecince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

TFSF Destek no: 2010/28.

Yarışma Formatı:
Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar Jpeg formunda 300dpi olarak CD ye kaydedilmiş olacaktır. Ödül alan ve sergilemeye seçilen fotoğrafların orijinal Raw formatları istenecektir. Fotoğraflarda sadece poz düzeltmesi yapılabilir, başkaca müdahaleler kabul edilmez.
Fotoğraf Adedi:
Her yarışmacı en fazla dört fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
Katılım Koşulları:
Yarışma seçici kurul üyeleri dışında amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçılara açıktır. Daha önce bir yarışmaya katılıp ödül almış fotoğraflar kabul edilmez. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar FİAP tarafından belirlenmiş olan “ Doğa Fotoğrafı” tanımına uymak zorundadır. Başka bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilen fotoğraflarla, poz düzeltmesi dışında değişiklik yapılmış fotoğrafların ödülü ve derecesi geri alınır. Bu durum diğer ödüllerin sıralamasında herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Yarışmaya katılanlar şartnamede belirtilen kuralları kabul etmiş sayılırlar. Kurallara uymadığı önceden tespit edilenler yarışma dışı bırakılırlar. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan,
Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.


Fotoğrafların İşaretlenmesi:
Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD üzerine bir harf ve beş rakamdan oluşan rumuz ve her bir fotoğrafa sıra numarası (Y76823-1) yazılacaktır. Katılımcı, başvuru formunu eksiksiz doldurup fotoğrafları içeren CD ile birlikte bir zarf içine koyarak zarfın üzerine sadece rumuz yazacaktır ve Yarışma Sekretaryasına gönderecektir. Katılımcıya, yarışma sekretaryasından fotoğrafların alındığına dair teyit mesajı gönderilecektir. Böyle bir mesaj gelmediği takdirde lütfen yarışma sekretaryasını arayınız.
Yarışma Takvimi:
Fotoğraflar 1–15 Aralık 2010 tarihleri arasında Yarışma Sekretaryasına elden teslim edilecek ya da posta ile gönderilecektir.
Son Katılım Tarihi: 15 Aralık 2010
Seçici Kurul Toplantısı: 18 Aralık 2010
Sonuç Bildirimi: 22 Aralık 2010
Ödül Töreni ve Sergi: 22 Ocak 2011
Geri Gönderme: 30 Ocak 2011

Ödüller:
Birinci: 5.000 TL + Sertifika
İkinci: 3.000 TL + sertifika
Üçüncü: 2.000 TL + Sertifika
Mansiyon: 1.000 TL + Sertifika ( Beş adet )
Sergileme: 100 TL + Sertifika ( Elli adet )

Fotoğrafların Geri Gönderilmesi:
Fotoğrafların bulunduğu CD ler gönderildikleri paketle iade edileceklerdir.
Posta ile gönderilenler posta yoluyla, elden teslim edilenler elden iade edilir. Yarışma sekretaryası CDlerin korunması için gereken dikkat ve özeni gösterecektir, bununla birliktede postada olabilecek zarar ve kayıptan sorumlu değildir. Geri alınmayan veya adresten dönen fotoğraflar üç ay sonra Fotoğraf Sanatı Federasyonuna devredilir.
Fotoğrafların Alıkonması ve Telif Ücreti:
Ödüller ve sergileme için yapılan ödemeler aynı zamanda telif ücreti yerine geçer. Çevre ve Orman Bakanlığı bu eserleri alıkoyar ve çalışmalarının gerekli gördüğü alanlarında eser sahibinin ismi ile birlikte değerlendirir.

Seçici Kurul:
• Prof. Dr. Mustafa Kemal YALINKILIÇ (Çevre • ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü)
• Yaşar TÜRKLEŞ (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Dairesi Başkanı)
• Tansu GÜRPINAR (FSK ve AFSAD Onur Üyesi, Yaban hayatı Uzmanı)
• Nusret Nurdan EREN, (Fotoğraf Sanatçısı)
• Fatih ORBAY (TRT Yapımcı, Yaban Hayatı Uzmanı)
• Alper TAN (Kanal A Genel Yayın Yönetmeni)
• Erkan TAN (TV 8 Ankara Temsilcisi)
• Melih MERİÇ (Yaban TV Yayın Kurulu Başkanı)
• Cemal AKCAN (Çevre ve Orman Bakanlığı Temsilcisi)
• Kemal ÖZBLELLİ (Sponsor Firma Temsilcisi)

TFSF Temsilcisi:
Sami TÜRKAY (E -posta:
turkaysami@gmail.com)

FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı:
Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içinde, canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini tanımlar. Evcil, kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü kısıtlanmış hayvanlarla, tarımsal olarak yetiştirilen bitkilerin fotoğrafları doğa fotoğrafı olarak değerlendirilemez. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmış bir çevreye uyum sağlamaya çalışan baykuş ya da leylek gibi canlıların oluşturduğu doğa konularıyla; kasırga ve med cezir dalgaları gibi çevreyi tekrar eski haline dönüştürmeye çalışan güçlerin izlerini taşıyan görüntülerde, insan unsuru en az olmak kaydıyla kabul edilebilir. Hangi fotoğrafik araç kullanılırsa kullanılsın, orijinal görüntü fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır.
Orijinal görüntüye yapılacak her türlü müdahale ve değişiklik, hataların hafif bir rötuşu ile sınırlı olup, orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir. Yukarıdaki şartlar yerine getirildikten sonra, tüm doğa fotoğraflarında artistik becerinin en üst düzeyinin kullanılması için çaba gösterilmelidir.

Yarışmanın broşürü için:
http://www.fsk.org.tr/UserFiles/file/tr_yaban_hayati/yabanhayati_2010_brosur.pdf

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu


Yenile