Fotogram.org - Fotoğraf Adına Ne Varsa

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 

Fotoğrafta Filtre Kullanımı "2"

AddThis Social Bookmark Button

Çekeceğimiz fotoğraflarda belli bir etkiyi , efekti vermek , renklerdeki sapmayı gidermek yada mümkün mertebe kontrol altında tutmak için , yardımcı araç olarak filtreleri kullanırız . Filtreler , genel anlamda düşünürsek süzme işlevi yapan elemanlardır . Fotoğrafta da aynı mantıkla çalışırlar . Filtreler kendi rengindeki ışıkları geçirir , diğer renklerin ışıklarını geçirmez . Böylelikle ışığını geçirmediği rengin bulunduğu alan filmi pozlamaz yada diğer renklerin bulunduğu alanlara göre poz değeri düşer ve film yüzeyinde açık tonlarda , baskıda ise koyu tonlarda kalır . Bu da bize istediğimiz kontrastlığı yada düzeltmeyi sağlar . Özellikle siyah-beyaz fotoğrafçılıkta kullanılan filtrelerin kullanım amacı , kontrast etkisi yaratmaktir .

İlk fotoğrafçıların ellerindeki film malzemesi tam anlamıyla renk körüydü . Çünkü bu filmler sadece maviyi görebilen ve bunun dışında hiçbir rengi algılamayan filmlerdi . Bu yüzden mavi dışında renklerin bulunduğu objelerin çekimi sırasında mavi çok parlak çıkar , diğer renkler ise film tarafından algılanma derecelerine göre farklı koyu tonlarda görülürdü . İlk fotoğrafçılar bu olayı bildikleri için , çekecekleri konuya mavi filtre ile bakarlar ve böylece renklerinden etkilenmemeye çalışırlardı . Renk körü film bu yüzden mavi ve sarıyı göze göründüklerinin tam tersi bir parlaklık oranı içinde verirdi . Çünkü göz sarı rengi maviden daha parlak olarak algılar . Maviye duyarlı filmde çekim yapıldığını düşünürsek , mavi gök pozitif kart üzerinde beyaz çıkacağı için üzerindeki beyaz bulutların ayrılmadığı , yeşil bitki örtüsünün koyu tonlu , detaysız , sarı çiçeklerin tamamı ile siyah çıktığı görülürdü .Özetlersek temel olarak bir filtre kendi rengindeki ışığı geçirirken , tamamlayıcı renkleri tutar . Hangi renk filtresinin hangi renkleri geçirip , hangilerini tuttuğu , aşşağıdaki küçük tablodan görülebilinir .

Filtre : Sarı / Geçirdiği Renk : Sarı / Tuttuğu Renk : Mavi

Filtre : Yeşil / Geçirdiği Renk : Yeşil / Tuttuğu Renk : Magenta

Filtre : Magenta / Geçirdiği Renk : Magenta / Tuttuğu Renk : Yeşil

Filtre : Kırmızı / Geçirdiği Renk : Kırmızı / Tuttuğu Renk : Cyan

Filtre : Mavi / Geçirdiği Renk : Mavi / Tuttuğu Renk : Sarı

Filtre : Cyan / Geçirdiği Renk : Cyan / Tuttuğu Renk : Kırmızı

Genel anlamda bir rengin siyah beyaz film tarafından yorumlanması sırasında hata miktarı arttıkça , kullanılması gereken filtrenin yoğunluğu da artar . Göz önüne alınması gereken önemli bir nokta da kullanılan filtre yoğunluğunun artmasıyla doğru orantılı olarak , poz süresinin de artacağıdır . Çünkü her bir filtre filmin üzerine düşüp onu pozlandırıcak ışıkların bir bölümünü tutarak filmi etkilemelerini engeller .

Siyah Beyaz Filmler İçin Filtreler

Siyah-Beyaz fotoğrafçılıkta kullanabiliceğiniz filtreleri kendi aralarında 3 grupta topluyabiliriz .

A : Düzeltme Filtreleri , çekeceğiniz fotoğraftaki parlaklığı düzeltici filtre grubudur . Bu grubun filtreleri sarı , sarı-yeşildir .

B : Kontrastlık Filtreleri , çekeceğiniz fotoğraftaki siyah-beyaz kontrastlığı , gri tonların geçişlerini ayarlamak için kullandığımız filtrelerdir . Sarı , Turuncu , Kırmızı , Mavi , Yeşil , Koyu Yeşil gibi .

C : Sis Filtreleri , Sisli havalarda sisin etkisini istediğimiz oranda ayarlamamıza yarayan filtrelerdir . Sisi saklama (sarı) , sisi azaltma (kırmızı) , sisi artırma (mavi veya açık mavi) .

Açık Sarı (1.5x) : Açtığı renk yoktur . Bu tip filtreler ayrıca herhangi bir renk grubunuda karartmaz . Genel anlamda objektifinizin ön merceğini korumak için kullanılır .

Orta Sarı (2x) : Sarı saç , buğday başakları , ayçiçekleri , portakal gibi nesnelerin renklerini açar , gökyüzü , deniz , mavi göz gibi nesneleri karartır . Bütün sarı filtreler derecelerine göre mavilikleri karanlıklaştırır , baskın bir gökyüzü ortaya çıkartır , beyazları , sarıları ve kırmızıları belirginleştirir .

Koyu Sarı (3x) : Resmin genel olarak kontrastını arttırır . Açık sarı filtreyle oluşan durumu çok daha belirgin hale getirir . Gerektirdiği poz kat sayısı 3'dür .

Sarı - Yeşil (3x) : Özellikle yeşil ve ela göz renklerini açar . Kahverengi planları ise karartır .

Yeşil (3x) : Ağaçlar ve çayırlardaki renk tonlarını açar , kontrastı azaltır . Gökyüzü , deniz , kiremit gibi nesnelerin renk tonlarını karartır .

Kırmızı (4-8x) : Kırmızı filtreden mavi ve yeşil geçmez . Bu yüzden mor , mavi ve yeşil negatifte açık olarak belirdiğinden pozitifte çok koyu bir biçimde görünürler .

Mavi (2-3x) : Konudaki kırmızı ve sarı rengin geçmesini engeller , buna karşılık , kırmızı ve sarı renkler pozitifte daha koyu çıkarlar . Teorik olarak mavi filtreler kırmızı filtrelerin yaptığı etkinin tam tersini yaparlar .

Enfraruj (20-40x) : 720 milimikrona kadar olan görünür ışıkları geçirmez . Ancak , 720 milimikrona yakın bir dalgadaki kırmızı rengi geçirir . Kırmızı , yeşil , ve sarı renkler negatifte koyu , pozitifte ise açık olarak belirir . Poz kat sayısı kırmızı ve termik dalgaların yoğunluğuna göre 20 ile 40 arasındadır .

Siyah Beyaz Ve Renkli Filmler İçin Ortak Filtreler

 


Şimdi değinmek istediğim filtre tiplerinin renk dengesi üzerinde bir etkisi olmadığı özellikle belirtmek istedim .

UV - Skylight Filtreler : Bu filtrelerin fonksiyonu atmosferdeki mavi ve mor ötesi ışıkları süzerek berraklığı artırmaktır . Yüksek dağlarda fazla etkisi yoktur . Ancak objektifinizin merceklerini toz , su , parmak izi gibi zarar verebilecek etkilerden korur . Bir objektif edindiğiniz zaman mutlaka kullanmanız gereken bir filtre grubudur .

ND - Doğal Yoğunluk Filtreleri : Nötr gri filtrelerdir . Mevcut ışığın ölçülmesinde elde edilen obtüratör hızı ve diyaframdan daha düşük bir hız yada kısık diyafram kullanmak istediğimizde kullanabileceğimiz filtrelerdir . Bu filtreler , renk dengesini bozmadan objektiften içeri giren ışığın miktarını azaltırlar . 2x , 4x , 8x , 16x gibi faktörleri bulunur . Bunlar 1,2,3 yada 4 diyafram açtırırlar . Renkli filmler yüksek hızlarda magentaya , düşük hızlarda yeşile kaçarlar .

Polarize Filtreler : Parlama dediğimiz yansıma türü , gözlemcinin bakış açısı , ışığın yüzeye geliş açısına yaklaştıkça belirgin hale gelir . Bu tür yansıma , yüzeye gelen ışınların açıları dolayısıyla yüzeyin içine giremeyip , bir değişikliğe uğramadan öteye yansımalarıyla mümkün olur . Sonuçta bu tür parlamada ışık kendi spektrum yapısını korur ve objenin rengi ne olursa olsun ışık kaynağının parlamasını ışık kaynağının renginde görürüz . Fotoğrafta parlamanın bazı hallerde , altındaki bütün renkleri engelleyeceği için istenmez . Örneğin düz yüzeyli bir obje ele alınığ ışık kaynağından gelen ışınların objenin yüzeyine yakın bir açı oluşturduktan sonra göze gelmesi sağlandığında objenin kendisinin değil , yüzeyden parlıyan ışık kaynağının görüldüğü izlenir . Metalik yüzeyler dışındaki yüzeylerde oluşan bu tür yansımada polarize edilmiş ışık vardır .

Polarize filtre , sudaki yansımaları yok ederek , vurgulanmak istenilen konunun daha da ön plana çıkmasını sağlamıştır .'

Polarize filtre kullanarak parlama kontrolü yapabiliriz . Yansıyan ışınların (parlamaların) polarize filtre ile kontrol edilebilmeleri için , ışınların yüzeye geliş ve yansıma açılarının 34 derece civarında olması gerekir . Polarize filtrenin kullanıldığı yerler , renklerin doygunlaştırılması , göğün belli bir bölümünün doygun ve koyu mavi hale getirilmesi , sisin ortadan kaldırılması , deniz yada göl yüzeylerindeki parlamanın engellenmesi gibi durumlardır . Kontrastı arttırır . Koyu mavileştirilmek istenen bölümün , kamera ve güneş arasındaki açısının 90 derece civarında olması gerekmektedir . Silindirik yada küresel nesnelerin her yeri depolarize olamaz .

Renkli filmler belli bir tür ışıkta doğru renk vermek için tasarlanmışlardır . Gözümüz , beyaz zannetiği ışığın içindeki küçük farklılıkları algılayamaz . Renkli fotoğraflarda , doğru renk elde edebilmek için doğru filmin , doğru ışıkta kullanılması ancak ışığın belli bir sınıflandırmaya ve birimlendirilmeye tabi tutulması ile mümkündür . Bu amaçla Kelvin Skalası adı verilen bir cetvel hazırlanmıştır . Kelvinmetre , ışığı renk ısısı türünden ölçer . Kelvin skalasının başlangıç noktası MUTLAK SIFIR yani -273C'dir .

Bir ışık kaynağından yayılan beyaz ışık içinde %33 kırmızı , %34 yeşil ve %33 mavi renkler mevcuttur . Göze beyaz görünmesine rağmen gerçekte beyaz olmayan bir çok ışık türü vardır ve renkli filmler ışığın spektrum yapısı içindeki farklılıklara göze göre daha duyarlıdır .

Beyaz ışığa dengelenmiş bir gün ışığı filmi ancak gün ışığı yada benzer ışık kaynakları (flaş gibi) ile aydınlatılan ortamlarda doğru sonuçlar verebilirler . Bunun dışında , Tungsten flamanlı lambalarla yada diğer ışık kaynakları ile aydınlatılmış ortamlarda (flüoresan gibi) renk sapmaları meydana getirirler . Bu sapmaları önliyebilmek için uygun renk düzeltici filtreler kullanılabilir . Kırmızı ve mavi türde renk düzeltici filtreler bu renk sapmalarını düzeltebilirler .

Yorum ekle


Güvenlik kodu


Yenile